Điều 1: Mọi sản phẩm của KATOBY đều được bán và giao đến mọi khách hàng trên toàn quốc. 

Điều 2: Thời gian giao hàng có thể diễn ra ngay trong ngày hoặc ngày hôm sau tính từ ngày nhận được đơn hàng. Có một số trường hợp việc giao hàng kéo dài hơn, nhưng chỉ xảy ra trong những tình huống bất khả kháng sau:

– Nhân viên liên lạc với Quý Khách qua điện thoại không được nên không thể giao hàng.

– Địa chỉ giao hàng Quý Khách cung cấp không chính xác hoặc khó tìm.

– Số lượng đơn hàng của tăng đột biến khiến đội giao nhận tăng theo chưa kịp.

– Đối tác cung cấp hàng cho KATOBY chậm hơn dự kiến khiến việc giao hàng bị chậm lại.

Điều 3: Liên hệ trước khi giao hàng: Bộ phận giao hàng của KATOBY sẽ liên hệ trực tiếp với Quý Khách trước khi giao hàng khoảng 10 – 15 phút. Trường hợp nhân viên vận chuyển liên hệ vào thời gian chưa phù hợp, Quý Khách có thể hẹn lại thời gian giao hàng vào lúc khác, nhân viên giao nhận sẽ cố gắng hỗ trợ trong mức có thể