Điều 1: Chúng tôi chỉ bảo hành với các sản phẩm thuộc danh mục hàng điện tử. Các sản phẩm thuộc các danh mục khác như sẽ không được bảo hành.

Điều 2: Các sản phẩm bảo hành phải còn nguyên tem, mác của nhà sản xuất và hóa đơn. Chúng tôi không giải quyết bảo hành các trường hợp mất tem mác hoặc mất hóa đơn bán hàng.

Điều 3: Chúng tôi chấp nhận bảo hành 1 đổi 1 chỉ đối với các hư hại xuất phát từ nhà sản xuất. Các hư hỏng do va chạm mạnh hoặc cố tình làm hỏng sẽ không được bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào.

Điều 4: Sản phẩm bảo hành sẽ được tiếp nhận qua đường bưu điện hoặc các phương thức vận chuyển khác do khách hàng lựa chọn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với các hư hại trong quá trình vận chuyển do bên vận chuyển thứ ba gây ra.

Điều 5: Thời gian bảo hành có thể kéo dài từ 1 đến 2 tuần hoặc có thể kéo dài lâu hơn tùy thuộc vào các yếu tố chủ quan và khách quan.